News & Events

Premium Place เกษตร-นวมินทร์

ฤกษ์งามยามดี โครงการ พรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ จัดพิธีตั้ง ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 11.30  ณ โครงการ สุคนธสวัสดิ์ ซอย 11