Career

กลุ่มบริษัท พรีเมี่ยมเพลส กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี โดยมุ่งพัฒนาโครงการระดับ พรีเมี่ยม อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานการอยู่อาศัย ให้ตอบสนองความพอใจสูงสุดของผู้อยู่อาศัย และเพื่อรองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เปิดรับสมัครบุคลากรจำนวนมากที่พร้อมจะร่วมงานกับเรา

ขณะนี้ยังไม่มีตำแหน่งเปิดรับสมัคร

รายละเอียดของาน:

คุณสมบัติ:

สถานที่ทำงาน:

สมัครงาน